Class Newsletters


Class Newsletters - Summer Term

Astley Class Summer 1
Updated: 26/04/2018 427 KB
Duxbury Class Summer 1
Updated: 26/04/2018 482 KB
Heapey Class Summer 1
Updated: 26/04/2018 346 KB
Limbrick Class Summer 1
Updated: 26/04/2018 491 KB
Birkacre Class Summer 1
Updated: 26/04/2018 348 KB
Rivington Class Summer 1
Updated: 26/04/2018 408 KB
Yarrow Class Summer 1
Updated: 26/04/2018 541 KB

Class Newsletters - Spring Term

Astley Class Spring 2
Updated: 20/03/2018 470 KB
Duxbury Class Spring 2
Updated: 20/03/2018 494 KB
Heapey Class Spring 2
Updated: 20/03/2018 348 KB
Limbrick Class Spring 2
Updated: 20/03/2018 437 KB
Birkacre Class Spring 2
Updated: 20/03/2018 474 KB
Rivington Class Spring 2
Updated: 20/03/2018 615 KB
Yarrow Class Reading Newsletter
Updated: 20/03/2018 514 KB
Astley Class Spring 1
Updated: 20/03/2018 412 KB
Duxbury Class Spring 1
Updated: 20/03/2018 270 KB
Heapey Class Spring 1
Updated: 20/03/2018 366 KB
Limbrick Class Spring 1
Updated: 20/03/2018 462 KB
Birkacre Class Spring 1
Updated: 20/03/2018 559 KB
Rivington Class Spring 1
Updated: 20/03/2018 574 KB
Yarrow Class Spring 1
Updated: 20/03/2018 457 KB

Class Newsletters - Autumn Term

Astley Class Autumn 2
Updated: 20/03/2018 424 KB
Duxbury Class Autumn 2
Updated: 20/03/2018 345 KB
Heapey Class Autumn 2
Updated: 20/03/2018 398 KB
Limbrick Class Autumn 2
Updated: 20/03/2018 339 KB
Birkacre Class Autumn 2
Updated: 20/03/2018 531 KB
Rivington Class Autumn 2
Updated: 20/03/2018 436 KB
Yarrow Class Autumn 2
Updated: 20/03/2018 463 KB
Astley Class Autumn 1
Updated: 20/03/2018 385 KB
Duxbury Class Autumn 1
Updated: 20/03/2018 352 KB
Heapey Class Autumn 1
Updated: 20/03/2018 436 KB
Limbrick Class Autumn 1
Updated: 20/03/2018 372 KB
Birkacre Class Autumn 1
Updated: 20/03/2018 379 KB
Rivington Class Autumn 1
Updated: 20/03/2018 436 KB
Yarrow Class Autumn 1
Updated: 20/03/2018 308 KB